Zpět na web Hlavní strana Nápověda Pravidla Kontakt

Pravidla

Pravidla diskuzního fóra :
Tato diskuse je moderována a platí zde níže uvedená pravidla. Porušení pravidel může vyústit v odstranění příspěvku nebo zablokování IP v lepším případě. V případě porušení kodexů a napadání urážlivých vět v diskuzi bude řešeno dohledáním odesílatele a řešeno občansko právní cestou.

1. Než napíšete dotaz do diskuze
1.1 Pokuste se najít podobné téma již v dřívějších tématech.

2. Zadání datazu :
2.1. Na úvodní straně diskuzního fóra si vyberete vhodnou kategorii. Tu otevřete poklepáním na jeho název.

2.2. Ve zvolené kategorii si klepněte na nové téma a lze ihned zapisovat svůj dotaz. Dotazy uvádějte vždy k nejblíže danému tématu.

3. pravidla diskuze :
3.1. V diskuzi se píše česky, případně slovensky. Cizojazyčné citace jsou zakázány. Výjimku tvoří právní a účetní formulace.

3.2. V diskuzi, prosím, pište správně česky a užívejte správnou gramatiku. Dodržujte základní typografické zvyklosti.

3.3. S ostatními přihlášenými registrovanými osobami jednejte slušně a zdvořile.

3.4. V diskuzi prosíme, nevkládejte do textů podpisy, podpisové odkazy, obrázkové smajlíky a zbytečnosti.

3.5. V diskuzi je mimo vyhrazené kategorie zakázáno psát příspěvky s komerčním podtextem. Odnože Affiliate marketingu a ani jiná propagace není povolena.

3.6. Nezakládejte více vláken na stejnou otázku a ani nevkládejte nesouvisející otázky a dotazy do cizích vlákem.

3.7. V diskuzi je zakázáno zneužívání ke sdílení informací o warezu či jiným ilegálním aktivitám.

3.8. V diskuzi, pokud vám nikdo neodpovídá, nesnažte se na dotaz upozorňovat přidáváním nekonstruktivních příspěvků, ale obraťte se na KONTAKT.

3.9. Diskuzi nelze zpochybňovat. Tvůrci a provozovatelé mají právo na zveřejňování obsahu.

3.10. V diskuzi lze osobám tykat.

3.11. V diskuzi odpovídejte vždy a pouze na to, na co se tazatel ptal.

Zapsáno dne 30.12.2012-administrator
Zpracování daňové evidence, Zpracování účetnictví, Zpracování mzdové agendy a personalistiky, Zpracování daňových přiznání ke všem daním, tj. daň darovací, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu FO, daň z příjmu FO ze závislé činnosti a fun. prožitků, daň z příjmu PO, daň dědická, daň silniční. Řešení daňových kontrol, Zastupování na úřadech, Dohled nad vedením účetnictví, Poradenská činnost v oblasti exekucí, Aplikace daňových zákonů v souvislosti s právními předpisy (ObchZ, ObčZ, TrZ, atd.), Aplikace řešení DPH v rámci EU i třetích zemí, Zakládání nových společností, Transformace společností, fúze, řešení daňových dopadů, Krizové řízení obchodních firem. Kupní smlouvy.
AEK 120 a.s. 2022 | Vytvořil: Weranet s.r.o. | Mapa stránek