AEK 120 a.s.

účetní a poradenská společnost

Řešení daňových kontrol

Řešení daňových kontrol

Poskytujeme komplexní služby v oblasti řešení daňových kontrol.
Zajistíme komunikaci nejen jako prostředník, ale jako zmocněnec s úřady. Přebíráme vedení daňového řízení, a to v kterékoli jeho fázi či jako celku. Řízení, kdy jsou již vedeny vytýkací řízení, místní šetření a prováděno dokazování. Jsme plně schopni zajistit domluvu a narovnání vztahů při řešení komplikovaných řízení. Využíváme dlouholetých zkušeností pracovníků správce daně.
Diskuzní fórum
Zpracování daňové evidence, Zpracování účetnictví, Zpracování mzdové agendy a personalistiky, Zpracování daňových přiznání ke všem daním, tj. daň darovací, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu FO, daň z příjmu FO ze závislé činnosti a fun. prožitků, daň z příjmu PO, daň dědická, daň silniční. Řešení daňových kontrol, Zastupování na úřadech, Dohled nad vedením účetnictví, Poradenská činnost v oblasti exekucí, Aplikace daňových zákonů v souvislosti s právními předpisy (ObchZ, ObčZ, TrZ, atd.), Aplikace řešení DPH v rámci EU i třetích zemí, Zakládání nových společností, Transformace společností, fúze, řešení daňových dopadů, Krizové řízení obchodních firem. Kupní smlouvy.
AEK 120 a.s. 2023 | Vytvořil: www.ucetnictviaek.cz | Mapa stránek | Sbírka listin | Nastavení cookies | Ochrana osobních údajů