AEK 120 a.s.

účetní a poradenská společnost

Zpracování daňových přiznání ke všem daním

Zpracování daňových přiznání ke všem daním

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zpracování všech druhů daňových přiznání.
Zahrnujeme daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací a dalších souvisejících zákonných povinností. Daňová přiznání jsou vyplněna na základě podkladů od klienta, v tomto případě společnost nezkoumá úplnost a pravdivost předložených údajů. Dále je možná kontrola účetnictví či daňové evidence a daňového přiznání na základě zkontrolovaných údajů. V takto překontrolovaném, auditním stylu za daňové přiznání odpovídá a nese plnou zodpovědnost společnost.
Diskuzní fórum
Zpracování daňové evidence, Zpracování účetnictví, Zpracování mzdové agendy a personalistiky, Zpracování daňových přiznání ke všem daním, tj. daň darovací, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu FO, daň z příjmu FO ze závislé činnosti a fun. prožitků, daň z příjmu PO, daň dědická, daň silniční. Řešení daňových kontrol, Zastupování na úřadech, Dohled nad vedením účetnictví, Poradenská činnost v oblasti exekucí, Aplikace daňových zákonů v souvislosti s právními předpisy (ObchZ, ObčZ, TrZ, atd.), Aplikace řešení DPH v rámci EU i třetích zemí, Zakládání nových společností, Transformace společností, fúze, řešení daňových dopadů, Krizové řízení obchodních firem. Kupní smlouvy.
AEK 120 a.s. 2023 | Vytvořil: www.ucetnictviaek.cz | Mapa stránek | Sbírka listin | Nastavení cookies | Ochrana osobních údajů