AEK 120 a.s.

účetní a poradenská společnost

Zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ve vedení účetnictví a daní.
Do této oblasti zahrnujeme daňovou evidenci, účetnictví, daňové přiznání a poradenství v návaznosti na daně, zpracování mezd, vyúčtování daně z příjmu a zastupování na úřadech. K této oblasti patří optimalizace účetnictví.
Při zpracování Vašich podkladů v oblasti účetnictví přebíráme plnou odpovědnost za správnost vyhotovení. Všechny tyto důležité věci lze uskutečnit formou smluvní nebo mimosmluvní, tj. smlouvou o vedení a zpracování účetnictví či bez smlouvy. Odborně a na úrovni nahrazujeme účetní oddělení, které Vám zajistí minimalizaci nákladů a maximalizaci zisků, tzn. Ušetříme Vám peníze.
Diskuzní fórum
Zpracování daňové evidence, Zpracování účetnictví, Zpracování mzdové agendy a personalistiky, Zpracování daňových přiznání ke všem daním, tj. daň darovací, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu FO, daň z příjmu FO ze závislé činnosti a fun. prožitků, daň z příjmu PO, daň dědická, daň silniční. Řešení daňových kontrol, Zastupování na úřadech, Dohled nad vedením účetnictví, Poradenská činnost v oblasti exekucí, Aplikace daňových zákonů v souvislosti s právními předpisy (ObchZ, ObčZ, TrZ, atd.), Aplikace řešení DPH v rámci EU i třetích zemí, Zakládání nových společností, Transformace společností, fúze, řešení daňových dopadů, Krizové řízení obchodních firem. Kupní smlouvy.
AEK 120 a.s. 2021 | Vytvořil: www.ucetnictviaek.cz | Mapa stránek | Sbírka listin | Nastavení cookies | Ochrana osobních údajů